Wat doet een kindercoach?

Opvoeden behoort tot een van de moeilijkste, boeiendste en belangrijkste zaken in de wereld.
Wij willen het allemaal goed doen, dat proberen we althans, maar we komen in het leven nu eenmaal obstakels tegen die het soms behoorlijk moeilijk kunnen maken.

De eigen wijsheid van het kind

Wat wij als volwassenen vaak zijn vergeten, is dat je als kind van nature deed wat goed voor je was. Zo stopte je met eten als je maag vol was, at je helemaal niet als je iets onder de leden had en ging je slapen als je moe was. Een vanzelfsprekende manier van leven die echter wordt doorbroken als we moeten socialiseren. Dan eten we als de klok aangeeft dat je honger moet hebben, moet dat bord leeg omdat we bang zijn dat je anders niet groeit en ga je naar bed als je nog niet moe of eigenlijk al te moe bent. Dat vinden we allemaal heel normaal.

Alleen zoiets simpels kan al effect hebben op de relatie ouder-kind. Neem het verhaal van de moeder die zo bang was dat haar dochter te weinig at, dat ze de hele dag probeerde hapjes aan haar te slijten. Uiteindelijk werd het zo’n obsessie dat het kind weigerde om nog iets door te slikken van wat haar moeder haar gaf.
Toen in een spel de rollen werden omgedraaid en de moeder het kind was en zij de moeder, hield ze haar moeder een spiegel voor door steeds te hameren op het leeg eten van haar bord. De moeder zelf mocht geen enkele actie ondernemen, alleen maar reageren. Uiteindelijk nam het kind zelf ook een hapje en begon te eten. De druk was eraf!

Voor het herstellen van het evenwicht kan luisteren naar wat het kind aangeeft dus al voldoende zijn. Omdat het dicht bij zichzelf staat, heeft het nog contact met zijn innerlijke wijsheid. Hij uit het alleen niet altijd meer omdat we hem niet altijd horen of begrijpen. Stil of openlijk verzet kan dan het gevolg zijn.

Mijn uitdaging

Ruimte en veiligheid bieden om te praten is voorwaarde om samen met het kind op zoek te gaan naar wat er bij hem speelt. Is er sprake van angst, onbegrip, teleurstelling of misschien iets anders? Met spelletjes, tekenen of kleien, ademhalingsoefeningen of visualisaties – net wat het best past bij het kind – ontdekken we samen waar hij zich heeft verstopt. Daarbij lachen we ons soms slap, andere keren zie ik tranen. Maar de blijdschap wint het altijd als het kind weet wie hij is en dat mag zijn!

Wat kun je verwachten?

Het kennismakingsgesprek is bedoeld wat de specifieke vraag is, wat ik kan doen en of er een klik is / sprake is van wederzijds vertrouwen, een beeld te krijgen van wie ik ben. Dit gesprek is uiteraard kosteloos, duurt ± een halfuur en vindt plaats in mijn praktijk. Het kind is zo gewenst eveneens van harte welkom.

Het intakegesprek van 90 minuten is alleen bedoeld voor ouders. Vooraf vullen de ouders per mail een intakeformulier in. Aan de hand van dit formulier en het gesprek komen we tot een coaching-traject en kan ik een inschatting maken van de duur ervan. Meestal zit dat tussen de drie en de acht sessies.

Download intakeformulier

Tijdens het traject houd ik contact met de ouders over het verloop waarbij mijn vertrouwensband met het kind altijd leidend is.
Speelt het probleem zich (ook) op school af, dan kan ik – altijd in overleg met de ouders! een gesprek met de leerkracht aan gaan.
Mocht het traject meer tijd nodig hebben dan ingeschat, dan overleg ik dat voordat het vervolg wordt ingezet.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek met de ouders.